O NAMA

Informacije o udruzi

Sibinjska udruga mladih osnovana je 7. siječnja 2016. godine s osnovnim ciljem stvaranja kvalitetnijih sadržaja i aktivnosti za djecu i mlade cjelokupne Općine Sibinj.

Udruga djeluje na području demokratske političke kulture, socijalnih djelatnosti i održivog razvoja, a osnovni su joj ciljevi i svrha:

– Poticati kreativnost mladih i njihovu aktivnost u društvu.
– Usmjeravati mlade prema cjeloživotnom učenju i usavršavanju.
– Poticati djecu i mlade na kvalitetno korištenje slobodnog vremena kroz organizaciju raznih oblika kulturnih i sportskih druženja za mlade.
– Djelovati na očuvanju kulturne baštine i lokalnog identiteta.
– Promicati volonterstvo, društvenu odgovornost i komunikaciju među mladima.
– Osigurati prostor i resurse za informiranje i savjetovanje mladih.
– Informirati i educirati članove lokalne Zajednice da aktivno sudjeluju u rješavanju problema od interesa za Zajednicu.
– Promovirati ruralni razvoj i ekološku svijest te brigu za okoliš kroz aktivnosti za djecu i mlade.
– Graditi partnerske odnose s nevladinim organizacijama mladih/za mlade, donositeljima odluka o Zajednici i drugim lokalnim dionicima u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit djece, mladih kao i cijele lokalne Zajednice.
– Priređivati radionice za članove Udruge u svrhu potpunijeg ostvarivanja zadaća i ciljeva Udruge.
– Promicati važnost humanitarnog uključivanja i djelovanja svih članova Zajednice za njezinu dobrobit.
– Poticati razvoj civilnoga društva.
– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom.

U svrhu ostvarivanja ciljeva Sibinjska udruga mladih može obavljati sljedeće djelatnosti:

– Informiranje i savjetovanje mladih u području potreba i stjecanja kompetencija mladih te priprema za uključivanje na tržište rada.
– Priprema i provedba projekata za nacionalne, europske i međunarodne fondove za poboljšanje kvalitete života djece i mladih te cijele lokalne Zajednice.
– Osmišljavanje i provođenje neformalnih oblika obrazovanja za izgradnju civilnog društva.
– Organiziranje i provedba radionica, informativnih predavanja te neformalnih edukacija za djecu i mlade.
– Organiziranje predavanja, debata, tribina, okruglih stolova vezanih uz teme zanimljive mladima.
– Uključivanje volontera u rad Udruge kroz volonterske aktivnosti i edukacije za volontere.
– Organiziranje raznih oblika druženja za mlade kroz kulturne i sportske manifestacije
– Ostvarivanje partnerske suradnje s drugim organizacijama mladih/za mlade, donositeljima odluka u Zajednici i drugim lokalnim dionicima u svrhu postizanja ciljeva.
– Organiziranje radnih akcija za uređenje okoliša lokalne Zajednice.
– Promicanje dobrog upravljanja organizacijama civilnog društva.
– Obavljanje i drugih odgovarajućih djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva Udruge.
Sibinjska udruga mladih je udruga građana i temelji se na dobrovoljnom članstvu, a njezinim članom može postati svaka pravna i fizička osoba koja ima prebivalište na području Općine Sibinj i zainteresirana je za rad u udruzi, te prihvaća odredbe njezina Statuta. Iznimno, odlukom Skupštine osoba može ostati članom i nakon promjene prebivališta.

Članom Sibinjske udruge mladih može biti punoljetna osoba koja ispunjava gore spomenute uvjete, dok za osobe mlađe od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Prava i obveze članova su:
– Plaćanje članarine,
– Aktivno sudjelovanje u radu i aktivnostima Udruge,
– Sudjelovanje u upravljanju Udrugom,
– Čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
– Čuvanje materijalnih dobara Udruge,
– Informiranost o radu Udruge,
– Birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom,
– Poštovati odluke tijela Udruge,
– Poštovati odredbe Statuta.

Godišnja članarina za sve punoljetne redovne članove udruge iznosi 20,00 HRK, dok za maloljetne članove članarina iznosi 5,00 HRK. Iznimno, članovi mogu biti oslobođeni plaćanja članarine.
Želite li postati članom Sibinjske udruge mladih, molimo vas da preuzmete pristupnicu te ju ispunjenu osobno ili poštom dostavite na adresu:

Sibinjska udruga mladih
Ulica 108. Brigade ZNG 6
35252 Sibinj

ili pošaljete na e-mail adresu:
um.sibinj@gmail.com

+ PRISTUPNICA