ODRŽANA OSNIVAČKA SKUPŠTINA SIBINJSKE UDRUGE MLADIH

Datum objave: 07. 1. 2016.

“Na mladima svijet ostaje“ – fraza je uz koju su odrastali, ali mahom u nju i vjerovali brojni naraštaji prije nas. U suvremenome svijetu, koji pred ljude stavlja nove zahtjeve i izazove, postaje sve očitije da je to doista tako. Naime, upravo su mladi onaj dio populacije koji najbolje reagira na spomenute zahtjeve i spremno …